Inilah Mengapa Ayat “Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kalian Dustakan?” Dalam Surat Ar-Rohman Berulang-ulang

Jika Anda mentadabburi Surat Al-Qomar, maka Anda dapati isinya menceritakan secara khusus untuk watak durhaka manusia. Bahkan hanya khusus menceritakan watak orang-orang musyrik saja. Maka urutan setelah Surat Al-Qomar adalah Surat Ar-Rohman yang isinya sebagai peringatan kepada bangsa jin dan manusia. Itulah mengapa di dalam surat ini selalu diulang-ulangnya ayat berikut:

{فبأي آلاء ربكما تكذبان}

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

Ayat tersebut ditujukan kepada jin dan manusia. Sehingga sangat jelas kaitannya antara surat ini dengan Surat Al-Qomar.

Nadzmud Durar Ibn Zubair Al-Gharnaty 8/293